Gökbil Bilişim Güvenlik Sistemleri

Hakkımızda

93visions

GÖKBİL Bilişim Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bilişim ve Güvenlik sektöründe "Kusursuz Hizmet" ve faaliyet gösterdiği her alanda "İleri Teknoloji" konsepti ile 2011 yılında kurulmuştur.
Kuruluşunu takiben hızla kendi bünyesindeki organizasyonel yapılanma ve bilişim alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Kendi bünyesindeki çalışmaların tamamlanmasını takiben, hizmet verdiği şirketlerin bilgi güvenliği esası doğrultusunda bilişim topolojisi ve... devam.. »

93visions

IBM Maximo Asset Management

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de havacılığın her alanında yürütülen, karmaşık, teknik ve pahalı faaliyetlerin merkezi olarak izlenebilirliği ile yürütülen faaliyetlerin, havacılık mevzuatına uygun ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için iş süreçlerinin bütünleşik bir yapıya geçirilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır.
Devam.. »
93visions

hizmetlerimiz

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de havacılığın her alanında yürütülen, karmaşık, teknik ve pahalı faaliyetlerin merkezi olarak izlenebilirliği ile yürütülen faaliyetlerin, havacılık mevzuatına uygun ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için iş süreçlerinin bütünleşik bir yapıya geçirilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır.
Devam.. »

93visions

UÇUŞ PLANLAMA TAKİP SİSTEMİ (UPTS)

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de havacılığın her alanında yürütülen, karmaşık, teknik ve pahalı faaliyetlerin merkezi olarak izlenebilirliği ile yürütülen faaliyetlerin, havacılık mevzuatına uygun ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için iş süreçlerinin bütünleşik bir yapıya geçirilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır.
Devam.. »